symp
symp

Bilişim Güvenliği Hizmetleri

Günümüzde gittikçe karmaşıklaşan ve yaygınlaşan bilgi teknolojileri kullanımının karşısındaki en büyük tehlike siber güvenlik tehditleridir. “5’inci Savaş Boyutu” olarak da tanımlanan “Siber Savaş”, gerek sivil, gerekse askeri alanda, kritik altyapı hizmeti veren kuruluşlar başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör için ciddi bir tehlike haline gelmiştir. Siber ortamı oluşturan bilişim sistemlerini siber saldırılardan korumak ve işlenen bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin güvence altına alabilmek için siber saldırı öncesinde, esnasında ve sonrasında kullanılacak teknik mimari ve tasarımlar ile prosedürlerin doğru şekilde tanımlanmış olması gerekmektedir.

Analizler sonucunda kurum için uygun bilişim sistemi güvenlik mimari ve tasarımı belirlenir. Bu mimari ve tasarımda, siber saldırı öncesi tahmin ve önlemleri de kapsayan modern, kapsamlı siber saldırı analiz metodolojisi uygulanır

Tüm bu hizmetlerin sağlanmasında, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı bir kılavuz olarak takip edilir ve kurumların bu standardın esaslarını göz önünde bulunduran bir yapı kurması hedeflenir. Ulusal ve uluslararası standartların yanı sıra, konuya ilişkin mevzuattaki USOM ve SOME ile ilgili esas ve usuller dikkate alınır.